HARLINGEN - Wetterskip Fryslân start 15 augustus met het versterken van een deel van de Noorderpier bij de haven in Harlingen. Tijdens de werkzaamheden zijn de hele pier en een deel van de zeedijk langs de Lange Lijnbaan afgesloten voor publiek. De afsluiting duurt tot het eind van de werkzaamheden. Dat is naar verwachting 15 oktober 2022. Met het herstellen van de Noorderpier voldoet deze weer aan de veiligheidseisen. Het werk kost in totaal bijna 3 miljoen euro.

Wetterskip Fryslân ontdekte bij metingen in najaar 2021 dat de geul in het Kimstergat zich over een lengte van 350 meter sneller dan verwacht verplaatst richting de pier. Dit brengt de stabiliteit van de pier in gevaar. Bij extreem lage waterstanden (meer dan 2 meter beneden NAP) en oostenwind kan de druk van het water op de Noorderpier wegvallen, waardoor een klein gedeelte van de pier kan inzakken of wegglijden.

Pier weer veilig

Het waterschap versterkt de havendam aan de Waddenzeekant over een lengte van 350 meter door er onder water breuksteen tegenaan te storten. Door de steenbestorting kan de geul niet meer opschuiven naar de pier. Hiermee herstelt de stabiliteit van de pier en is de dam voor de start van het stormseizoen in oktober weer veilig.

Noorderpier

De Noorderpier ligt voor de haven van Harlingen en heeft een belangrijke functie voor de bescherming van de achterliggende waterkering, waaronder de veerbootterminal, het sluizencomplex en de keermuur. Bij zware storm vermindert de pier de kracht van de golven op de kering.

Ruimte voor natuur

De werkzaamheden aan de pier vinden plaats in het Waddengebied en daarmee in een Natura 2000-gebied. Wetterskip Fryslân houdt extra rekening met de natuur. Naast de 1,5 kilometer lange Noorderpier sluit het waterschap tijdens de werkzaamheden een traject van 100o meter van de zeedijk, dat ligt in het verlengde van de pier, met hekken af voor publiek. In dit afgesloten dijkgedeelte krijgen vogels een tijdelijk extra rustgebied om zo de verstoring door de werkzaamheden op de pier te compenseren.

Getijdenpoeltjes

Daarnaast legt het waterschap aan de buitenkant van de pier enkele blijvende getijdenpoeltjes aan. Dit zijn kunstmatige poeltjes waarin na vloed water blijft staan. Deze poeltjes vergroten de biodiversiteit en bieden onderdak aan allerlei organismen. Ook zijn ze een voedselbron voor vogels.

Werk vanaf het water

Aannemer Van den Herik uit Sliedrecht voert het werk in opdracht van het waterschap zoveel mogelijk vanaf het water uit. De pier wordt onder water over een breedte van 40 meter aangevuld met breuksteen. Schepen voeren de breuksteen aan. De stenen worden gestort op zinkstukken. Deze grote stukken textiel voorkomen dat de stenen in de bodem wegzakken en het zand eronder wegspoelt. Vanaf het water wordt in totaal 40.000 ton breuksteen op de pier aangebracht.