HARLINGEN - De activiteiten op het strand in het kader van Zomer aan Zee, zijn weer gestart! Ook dit jaar staat het strand weer bol van de activiteiten. Samen met TeamFRL en BENG Evenementen heeft de gemeente voor de komende zomer weer een programma ontwikkeld waarin sport, spel en cultuur centraal staan. Elke vrijdag en zondag is er een cultuuractiviteit zoals een workshop. Iedere woensdag wordt een sport- en spelactiviteit georganiseerd. Benieuwd wat er allemaal te doen is? Kijk voor het programma op de website van Harlingen Welkom aan Zee.

Zomer aan Zee

Gemeente Harlingen heeft de ambitie om het Westerzeedijkgebied verder te ontwikkelen in het kader van duurzame toeristisch recreatieve versterking. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de aantrekkelijkheid van het strand verbeterd wordt. Hiervoor is in 2021 gestart met het driejarige pilotproject WadNu. Sinds de start van het pilotproject is gemeente Harlingen volop in actie om het Harlinger strand op te waarderen als toeristisch-recreatief verblijfsgebied. 2023 is het derde jaar dat er in de zomer activiteiten op het strand worden georganiseerd.